Van zondag 27 november t/m zondag 18 december is er in het Stadslab een expositie van Marco Wit, getiteld: ‘Arteficial Products”.

Het werk van Marco bestaat veelal uit drie-dimensionale objecten in de vorm van ‘Hard Objects’, die qua stijl, uitvoering en materiaalgebruik referenties oproepen naar de zogenaamde Pop-Art en industriële vormgeving.

marco-witMarco laat zich inspireren door de wereld van de massamedia, (globale) politiek, industrie en massamedia

Enerzijds maakt Marco gebruik van ‘ready-mades’ als basis om zijn werk gestalte te geven. Door Marco’s ingrepen en toevoegingen worden deze ready-mades van hun ordinaire status van ‘objects trouves’ verheven  tot echte ‘objects d’art .

Anderzijds creëert hij geheel ‘bottum-up’ plastieken. Allemaal unica’s en gemaakt middels zeer arbeidsintensieve en zorgvuldige handmatige arbeid. In hun presentatie zijn ze vaak niet te onderscheiden van fabrieksmatige serieel vervaardigde producten. Veel werk oogt daardoor alsof het functioneel inzetbaar is, gemaakt voor een doel of gebruik. Dat is echter niet het geval.

Het werk van Marco ontbeert óf is ontdaan van zijn wezenlijke intrinsieke functie, waaraan het door zijn vormgeving juist wel refereert. De ‘Hard Objects’ zijn daardoor, in de beste connotatie van het woord, te beschouwen als kunstmatige producten, ‘Arteficial Products’.

Marco speelt met de parameters van onze waarneming en confronteert ons daarmee met de beperkingen, eenzijdigheid en vooringenomenheid van onze ‘kijk op de dingen’.

Door deze systematische ontkoppeling van vorm en functie  worden dieperliggende vragen opgeroepen omtrent de betekenis, symboliek en het ‘doel van het suggestieve, niet bedoelde’, van deze  ‘Arteficial Products’.

Zowel impliciet als expliciet stelt het werk daarmee existentiële thema’s aan de orde. Welke rol en invloed hebben massamedia, industrie, politiek op onze waarneming en wereldbeeld ? Welke rol speelt de industrie en hun producten in dit gebeuren ?  Hoe gaan wij als maatschappij om met ‘resources’?

Geheel in lijn met ‘communicatie’ als een wezenlijk aspect van kunst,  wil Marco de beschouwer confronteren met vragen als deze en zelf laten nadenken over de bedoeling van zijn ‘Arteficial Products’.

http://www.stadslab-sittard-geleen.nl/exposities

http://www.wit-art.nl

http://facebook.com/het.stadslab