Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. Ons Sittard-Geleense Poppodium Volt heeft een probleem! Nadat er in 2013 een begin is gemaakt met de verbouwing van het oude Fenix, is er in 2014 een nieuwe start gemaakt onder de naam Poppodium Volt, als onderdeel van de PIW Groep. Doordat een poppodium niet echt past bij een welzijnsinstelling, is destijds het plan opgevat om Volt onder te brengen bij cultuurbedrijf De Domijnen. Om er zeker van te zijn dat dit een goede oplossing is, heeft de gemeentelijke overheid een adviseur ingeschakeld om onderzoek te doen omtrent het functioneren en de haalbaarheid van Poppodium Volt. Dit adviesbureau, LAgroup, heeft advies uitgebracht en daaruit blijkt dat men vindt dat Poppodium Volt het beste tot zijn recht komt en de meeste kans van slagen heeft als zelfstandig poppodium en dus niet ondergebracht zou moeten worden bij De Domijnen. Ook diverse collega Poppodia alsmede o.a. Mojo, Bureau Pinkpop, de Stichting Popmuziek Limburg (SPL) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) adviseren een zelfstandig poppodium. Tot zover de voorgeschiedenis.

Om de raads- en commissieleden te informeren en uiteraard ook voor andere geïnteresseerden is er op woensdag 15 november a.s. een informatieavond, waarvoor u zich kunt aanmelden bij: lilian-vanwijk@ziggo.nl

Op donderdag 23 november is er een vergadering in het gemeentehuis in Geleen, waar in de commissie CSSV e.e.a. besproken zal worden en ook de verantwoordelijke wethouder bij aanwezig is. Hierbij zal ook het standpunt van het stadsbestuur aan de orde komen. Let wel, op de publieke tribune is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Poppodium Volt: “Om de popcultuur in de Westelijk Mijnstreek te laten bloeien en een kans te geven vragen wij maar 1 ding; geef Volt vier jaar de tijd! Als beroepskrachten van Volt geloven wij in een positieve zelfstandige toekomst. Wij zijn van mening dat dit mogelijk is binnen de huidige exploitatiebegroting. Er hoeft dus geen geld bij”.

Wij, van Ut Platvorm, vinden dat Poppodium Volt een eerlijke kans moet krijgen om te bewijzen dat zij het zelfstandig kunnen. Onze mooie stad Sittard-Geleen verdient een mooi, goed functionerend poppodium dat, met een brede programmering, voor iedereen iets te bieden heeft! De afgebeelde piano is destijds bij de opening door Ut Platvorm overhandigd aan Volt. Daphne Brankaert heeft deze van mooi schilderwerk en afbeeldingen van platenhoezen voorzien.

Meer informatie over meningen van anderen en de complete rapporten van LAgroup kunt u vinden op: https://of-je-worst-lust.org/

Of teken de petitie voor een zelfstandig Poppodium Volt op: https://secure.avaaz.org/nl/petition/Noel_Lebens_Verzelfstandiging_Poppodium_Volt

Voor overig nieuws over dit onderwerp verwijzen wij u naar: https://www.facebook.com/BIGgeleen/