Courage is not the towering oak that sees storms come and go: It is the fragile blossom that opens in the snow” – Alice M. Swaim vrouwelijke schotse dichter.

“Moed is niet de torenhoge eik die stormen ziet komen en gaan; het is de breekbare bloesem die in de sneeuw opent.”

Deze poëtische uitspraak en keuze van Jacqueline Muitjens typeert de creatieve ontwikkeling van de gezamenlijke kunstzinnige reis die Sarah Jane en Jacqueline aan het maken zijn/gestart zijn.

Ik heb een opnieuw een afspraak met Sarah Jane Hickson en Jacqueline Muitjens. Eerdere ontmoetingen met beide kunstenaressen waren inspirerend. Zo was er de ontmoeting met Sarah Jane tijdens KUNZfetti. Een prettige ontmoeting met o.a. haar zoon Lewis. Pablo van de Poel poseerde samen met broers Luka en Vince voor de fragiele kunstwerken van Sarah. 

Jaqueline Muitjens

Jacqueline Muitjens’ werk leerde ik kennen tijdens de expositie Nou & in Galerie Graus. Haar indrukwekkende kunstwerk EN heeft betrekking op de vluchtelingenproblematiek.

De vorige keer bezocht ik de kunstenaressen in de oude koksschool gelegen aan de Kleine Steeg in Sittard. Deze tijdelijke locatie is ingeruild voor een ruimte in de Werkplaats in Urmond. Een inspirerend gebouw. Bij binnenkomst is er een groot blauw bord waarop Verblijven, Verbinden en Verdiepen staat geschreven. Bij binnenkomst waant men zich in een open tropische kantoortuin. Het pand biedt onderdak aan vele zelfstandig ondernemers, ZZP’ers, en vernieuwende kleine bedrijven. Op de eerste verdieping op het einde van een lange gang word ik ontvangen in het atelier van Sarah Jane en Jacqueline. 

Dat de verbinding met blauw aanwezig is moge duidelijk zijn aan de werken van beide kunstenaressen de tegenover elkaar aan de wand hangen.  

Aanleiding voor de ontmoeting is de opening op 15 april van de Leudal Voorjaar Expositie 2018 “The Blues”. Op zondag 15 april om 14:00 uur vindt in het gemeentehuis van Leudal de opening plaats van de Leudal Voorjaar Expositie 2018. Onder het thema “The Blues” wordt werk geëxposeerd van beeldhouwer Uli Freude en de kunstenaressen Sarah Jane Hickson en Jacqueline Muitjens.  Met drie nationaliteiten is er sprake van een internationale expositie, met toch een zeer sterke verbondenheid met Limburg. De werkgroep Exposities van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal vindt het een voorrecht om ook Midden Limburg te laten kennismaken met deze kunstenaars.

Jacqueline en Sarah Jane hebben een geweldige ervaring gedurende 2 maanden kunnen opdoen in Amerika. Zij werden samen uitgenodigd voor een ‘Artist in Residence’ in Ashfield, Massachusetts in de Verenigde Staten. “We denken nog steeds aan de ganzen, de vallende bladeren, de hangklok die tikte en de stilte”, aldus Jacqueline. We hebben schrijvers ontmoet en we hebben “onszelf” mogen herontdekken.

Sarah Jane Hickson

Het heeft geleid tot een verdieping in onze inspiratiebronnen voor ons creatief proces. Het is voor ons allebei individueel en samen een vervolg geworden op onze zoektocht naar onze bronnen en de drang om te creëren en te vernieuwen.

We voelden ons daar zo intens rustig dat we heel enthousiast en met stromende energie aan de slag zijn gegaan. We voelden ons verbonden met de omgeving en met elkaar. Het was een geweldige ontdekking. Bij terugkomst realiseren we dat we onderdeel zijn van onze sociale omgeving. Voor ons creatieve en persoonlijke ontwikkeling was het goed om er helemaal uit te zijn.

Tegelijkertijd is het goed om met onze geliefden samen te zijn en weer hier te verblijven. Het resultaat van ons nieuwe elan is terug te vinden tijdens de tentoonstelling “The Blues” samen met Uli Freude, Duitser maar sinds 2011 neergestreken in Kerkrade.

Een hele mooie omschrijving van de expositie, achtergronden technieken en persoonlijke biografieën kun je lezen in https://www.kunstencultuurleudal.nl/exposities

De kunstwerken zijn kleine verhaaltjes waarin blauw en figuren verhalen vertellen. Nieuwe technieken zoals borduren worden fijntjes geïntegreerd in de werken van Sarah Jane. Bijzonder om te weten dat dit door Sarah Jane tijdens een lang verblijf in de woestijn werd ontdekt en ontwikkeld. Verrassend is dat het vaak introverte melancholische thema in het werk van Sarah gecombineerd wordt met een uitgesproken muzieksmaak. Black Sabbath, Audio Slave, Field of Joy (festival) en Pearl Jam op Pinkpop zijn zomaar muzikale favorieten van Sarah Jane.

De titel van de expo is “The Blues”. Blues is een muziekstijl die ongeveer tussen 1860 en 1900 is ontstaan en zijn oorsprong vindt in de muziek die slaven uit Afrika in het Zuiden van de Verenigde Staten – onder andere in de Mississippidelta, tussen Memphis en New Orleans – maakten. De voornaamste muzikale bronnen die tot het ontstaan van de blues hebben bijgedragen zijn de religieuze liederen (gospelsnegrospirituals), de worksongs en de field hollers. Een typische variant van de blues is de cajunmuziek. Muziek maken met elkaar of alleen, met of zonder instrumenten, was voor hen vaak de enige manier om hun lijden uit te drukken en te verzachten. Omdat deze muziek een melancholische toon en inhoud had, werd ze ‘blues’ genoemd.

Het biedt zoveel aanknopingspunten voor de verhalen en concepten achter de kunst van Sara Jane Hickson en Jacqueline Muitjens. Echte kunst onderscheid zich door de voelbare balans die gevoel, gedachte, concept en persoonlijkheid van de kunstenaressen samenbrengen in de kunstwerken. Ga dat zien en ontmoeten. Het gebruik van afzonderlijke technieken veroorzaken een symbiose in de kunstzinnige wereld volgens Sarah Jane en Jacqueline.

 

Openingstijden
De expositie in het gemeentehuis in Leudal is geopend op zondagen 15, 22 en 29 april 14.00 – 17.00 uur en op werkdagen van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren. 

 

Links:

https://www.kunstencultuurleudal.nl/exposities

http://www.jacquelinemuitjens.com/

http://www.sarahjanehickson.com/