Platform

Zoveel mensen, zoveel kleuren. En samen vormen we de mengelmoes die de regio Westelijke Mijnstreek maakt tot wat het is. We stoppen het in een potje, roeren het een keertje om en er ontstaat een kleur die de één misschien paars zal noemen en de ander wellicht groen. En eigenlijk maakt het niet uit, want het is goed zoals het is!

De Westelijke Mijnstreek heeft de kleur die jij eraan geeft. Waarom wonen we hier graag of misschien ook niet? Moeten er dingen anders? Wat kunnen we verbeteren? Verandering of verbetering komt vanuit onszelf, omdat we vinden dat er noodzaak toe is of omdat we iets heel graag willen. Mopperen op wat er niet is, daar worden we niet beter van. Liever kijk ik naar wat goed is en laat dat groeien. Soms begint dat met een idee dat in een keer raak is. Veel vaker echter, moet een idee de kans krijgen om zijn definitieve vorm aan te nemen. Het is leuk om te zien hoe ideeën kunnen groeien en beter kunnen worden. Juist door ze met elkaar te delen en erover te praten, en dat is precies wat we hier voor ogen hebben.

Binnen ut Platvorm willen we een platform bieden aan alle kleuren die er zijn in deze regio, waarbij de verbindende factor kunst & cultuur is. En dat in de breedste zin van het woord omdat kunst & cultuur de creatieve uiting is van wie wij zijn. Kunst & cultuur kan nooit van bovenaf (de overheid / gemeente) opgelegd worden. Het kan gefaciliteerd en/of ondersteund worden om op die manier, tot volle wasdom te komen. Uiteindelijk bepalen we zelf echter, wie we zijn en dat kunnen we alleen maar bepalen door goed te kijken naar wat er is en goede ideeën in het zonnetje te zetten en te laten groeien.

Wie of welk initiatief uit deze regio, wil jij in het zonnetje zetten en laten groeien? Heb je ideeën, deel ze met ons en help ons bouwen aan de grootste online community op het gebied van kunst & Cultuur in Limburg.

 

Van de redactie