visions-of-meoresnet-2

Mon@keys-art&music concepts, de maker van Butterflies Moves, Theaterpop powered by het Pitboel Theater en Ut Platvorm ontwikkelde een sociaal-cultureel artistiek project in de euregio. Het vertrekpunt is Sittard en steden als Maastricht, Heerlen, Aken, Genk en Roermond zijn andere locaties waar de presentaties plaatsvinden. Met subsidie van de Provincie Limburg, Gemeente Sittard en het Cultuurparticipatie Fonds heeft het concept vele mogelijkheden.

Van 1816 tot 1920 ligt aan de Nederlandse zuidgrens een merkwaardig mini staatje Moresnet. Het staat als een oplossing voor een conflict tussen twee Koningen, de Nederlandse en Pruisische. Ze willen allebei een zinvolle zinkmijn die in dat gebied ligt. Maar ze komen er niet uit van wie die die zinkmijn moet worden.

En dan nemen ze een uniek besluit. Die mijn en het hele gebied er omheen is van geen van beiden… en ze verklaren het gebied neutraal. Daarmee hebben ze de facto een nieuw land in het leven geroepen. Moresnet gaat het nieuwe landje heten en het heeft een heuse hoofdstad: Kelmis. Het heeft ook een verdedigingsmacht en een veldwachter.

Halverwege de 19de eeuw gebeurt er iets merkwaardigs in Moresnet. Moresnet begint een echt land te worden met een echt volk. Mensen voelen zich de Moresnetters. Moresnet groeit uit tot een voorbeeld van hoe verschillende mensen uit verschillende landen vreedzaam samen kunnen leven.

Sterker nog de wereldvrede moet beginnen in Moresnet. Een groep idealisten wil er de ideale staat gaan vestigen. Maar net als zij dat plan gaan uitvoeren begint de Eerste Wereldoorlog. Moresnet wordt opgeslokt. Eerst door Duitsland, later door België…

 “Another change of mood”

Visions of Moresnet is de metafoor voor een reeks voorstellingen rondom muziek, kunst, poëzie, foto en video-art. Bijeengebracht rondom diverse thema’s maken euregionale kunstenaars, muzikanten, dichters en foto/video-editors samen een multidisciplinaire voorstelling op unieke locaties. Authentiek, eenmalig belevingsgericht, kleinschalig en veelal op cultuurhistorische locaties. Het project wordt gedragen door sociaal maatschappelijke en culturele organisaties. Het creëert een “onderstroom” van nieuwe alternatieve samenwerkende initiatieven op eigen kracht.

Informatie over het project is te vinden op http://www.visionsofmoresnet.com Hier zijn de deelnemende organisatie, een beschrijving van deelnemende artiesten en kunstenaars te vinden. Daarnaast is er de facebook pagina https://www.facebook.com/Visions-Of-Moresnet-365177710489656/?fref=ts

Over de afzonderlijke evenementen worden aparte evenement pagina’s gemaakt.